Karta I/O PCI 200/400G+
Karta I/O PCI 200/400G+ Karta z szybkimi portami transmisji szeregowej RS232, współpracująca z szyną PCI.
Podstawowe cechy funkcjonalne, przeznaczenie i budowa:
Karta PCI 200/400G+ jest nowocześnie rozwiązanym urządzeniem transmisji danych, zbudowanym przy użyciu układów scalonych wielkiej skali integracji, wykonany w technologii SMD, charakteryzującym się małymi wymiarami, niewielkim poborem mocy i wysoką niezawodnością. Przekształca ona sygnały pojawiające się na szynie PCI komputera klasy PC na sygnały transmisji szeregowej w trybie asynchronicznym. Sygnały transmisji szeregowej mogą pojawiać się na każdym z dwóch lub czterech (jeśli karta jest uzupełniona dodatkowym panelem PCI400G) niezależnych portów karty. Każdy port może pracować z maksymalną szybkością 4 067 752 bit/s, niezależnie od pozostałych.
Karta I/O PCI 200/400G+
Dodatkowe wyposażenie karty PCI 200/400G+ stanowi panel rozszerzenia PCI400G, zawierający płytkę czołową z dwoma złączami szufladowymi 9-cio stykowymi, męskimi i dwoma przewodami połączeniowymi. Umożliwia on zwiększenia liczby portów z dwóch do czterech. Panel PCI400G może być zainstalowany z każdą kartą PCI 200/400G+, wymaga jedynie połączenia go z kartą przewodami połączeniowymi i umieszczenia w wolnej szczelinie płyty tylnej komputera PC.
Sterowniki do kart PCI 200/400G+ są dostępne na dla następujących systemów operacyjnych: Windows 95/98, Windows 2000, Windows NT4.0. Pod tymi sterownikami karta PCI200/400G+ może obsługiwać zarówno modemy typu telefonicznego, pracujące na łączach komutowanych, jak i modemy typu "baseband", pracujące na łączach dzierżawionych W szczególności karta PCI200/400G+ jest przeznaczona dla współpracy z modemami GORAMO Alfa 1 i Alfa 2.

Parametry techniczne

Ilość portów: 2 (lub 4 z panelem PCI400G)
UART: OX16PCC954
FIFO: 128Bajtów
Obwody stykowe: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 125
Parametry elektryczne obwodów stykowych: zgodne z zal. V.28 ITU
Maksymalna szybkość: 4 067 752 bit/s
Wyprowadzenie obwodów stykowych: złącze szufladowe 9-cio stykowe, męskie
Dopuszczalna długość kabla stykowego: 2m dla szybkości 4 067 752 bit/s
Wykonanie: karta do złącza PCI o długości 12cm
 
Zmieniony ( 18.07.2007. )