Kable: CISCO / inne urządzenia
Kable CISCO / inne urządzenia
Lp

Typy złączy (Cisco/inne urządzenie)

Do urządzenia

Opis

Kod Goramo

1 SmartSerial/DB25M Mainstreet  

538

2 HDD60M/DB25M Mainstreet, Lanex bez 141 (LL)

354a

3 HDD60M/DB25M Mainstreet z 141 (LL)

354b

4 HDD60M/DB25M Lanex z 141 (LL)

354c

5 HDD60M/DB25M 3COM NetBuider 114IP  

146c

6 HDD60M/HDD60M Cisco  

468

7 HDD60M/DB25M Motorola  

459

8 HDD60M/DB25M Elkom  

439, 513, 595

9 HDD60M/DB25F Watson  

607

10 HDD60M/DB25M Watson  

146c

12 HDD60M/rozpleciony Dowolne X.21  

548

13 SmartSerial/rozpleciony Dowolne X.21  

550

14 HDD60M/DB25M 3COM NetBuilder 114IP  

146c

Zmieniony ( 20.07.2007. )