Kable: GORAMO / inne urządzenia
Kable: GORAMO / inne urządzenia

Lp

Nazwa urządzenia Goramo

Urządzenie współpracujące

Kod  Goramo

Nazwa (typ)

DCE/DTE

Standard styku

Złącze [1]

1

Urządzenia Goramo występujące jako DCE:

Alfa 1, Alfa 2, G.703/V.35, BPh PLUS zakończone złączem DB25F

( zakończenie kabla DB25M)

Cisco

DTE

V.35

SS26M

197

2

Cisco

DCE

V.35

SS26M

198

3

Cisco

DTE

V.35

HDD60M

146a

4

Cisco

DTE

V.28

SS26M

77 wyd.4

5

Cisco

DTE

RS530

HDD60M

76

6

Cisco

DTE

RS530

SS26M

75

7

Cisco

DTE

X.21

HDD60M

74

8

Cisco

DTE

RS232

HDD60M

184

9

Typowy RS232 na złączu RJ45

DTE

RS232

RJ45

93

10

Typowy RS232, 1:1

DTE

RS232

DB25F

100

11

Typowy RS232, modemowy

DTE

RS232

DB25F

100a, 100b

12

Typowy X.21

DTE

X.21

DB15M

103b

13

Typowy X.21

DTE

X.21

DB15F

112a

14

Typowy RS530 [2]

DTE

RS530

DB25F

113

15

Typowy RS530

DTE

RS530

DB25M

131

16

Typowy V.35

DTE

V.35

MR34M

102

17

Typowy V.36

DTE

V.36

DB37F

108

18

Typowy V.36

DTE

V.36

DB37M

125

19

Goramo PCI200/400G

DTE

RS232

DB9F

98

20

Taki sam jak 72 , bez 125 i  108

DTE

RS232

DB9F

99

21

Goramo PCI200/400G+,

wszystkie typowe RS232

DTE

RS232

DB9F

72

22

Goramo PLX200SYN

DTE

V.35

DB15F

62

23

Intel 8100, 8200, 9500

DTE

V.35

SCSI-2 50M

69

24

Intel 9100, 9200, 9300, 9400

DTE

V.35

HDD60M

81

25

Passport

DTE

V.35

DB15M

117

26

Karta I/O Sangoma

DTE

V.35

DB25M

63

27

MUX LOOP

DCE

V.35

DB25M

55

28

3COM NetBuilder Bridge/Router 114IP

DTE

V.35

HDD60M

146a

29

Mainstreet, Lanex

DCE

V.35

DB25M

119 wyd.2

30

Urządzenia Goramo występujące jako DTE [3 ]

 karty I/O, mosty

Modem.ze stykiem V.35

DCE

V.35

MR34M

61

31

Modem ze stykiem RS232

DCE

RS232

DB9M

54

32

Modem Goramo (styk RS530)

DCE

RS530

DB25M

97

 33

Modem ze stykiem RS232

DCE

RS232

DB25M

100a

34

Adapter [4]

V.28DCE/V35DTE

DCE V.28 (RS232)

DCE

V.28 (RS232)

DB25M

100a

DTE V.35

DTE

V.35

MR34F

101

35

Adapter [5] V.28DTE/V35DCE

DCE V.35

DCE

V.35

MR34M

193

DTE V.28 (RS232)

DTE

V.28 (RS232)

DB25F

100

DB9F

99

36

Adapter [6] V.28DTE/V35DCE

DCE X.21

DCE

X.21

DB15M

810

DTE V.28 (RS232)

DTE

V.28 (RS232)

DB25F

 

DB9F

809


 
Zmieniony ( 20.07.2007. )